Lämmitys

  • vesi- ja sähköpattereiden korjaukset
  • termostaattien vaihdot
  • öljy-/puu-/sähkökattiloiden vaihdot ja kytkennät
  • pumppujen vaihdot ja korjaukset
  • automatiikka-asennukset,lämmön säätö
  • käytön opastukset