Veloitusperusteet

Veloitus peruste
Veloitus tapahtuu hyväksyttyjen tunti-ilmoitusten mukaan. Näihin sisältyy työhön, matkaan, tarvikkeiden noutoon, keräilyyn sekä palautuksiin käytetty aika.
Mahdolliset muistutukset on tehtävä viikon kuluessa tunti-ilmoituksen hyväksymisestä.
Urakka-/tarjouskohteet käytetään rt-korttisopimusta erikoistöistä,kuten lvi-automatio-,sähkö- ja muissa vastaavissa töissä.
Sopimuksesta tehdään kaksi samansisältöistä kappaleetta allekirjoituksineen, yksi kummallekin sopijapuolelle.

Uudis ja remontti kohteiden valvonta ja työnjohto.